Въздух и свойства на съставните му части


човек и природа

  1. Кое от твърденията е грешно?

а)    Въздухът е смес от газове.

б)   Когато се промени съставът на сместа, се променят свойствата й.

в)   Въздухът може да има различен състав.

г)    В състава на въздуха на една част азот се падат 5 части кислород.

  1. В коя комбинация са посочени свойства, които притежава кислородът?

а)    Безцветен газ, в среда от този газ сярата не гори

б)   Не гори и не поддържа горенето и дишането

в)   Не гори, но поддържа горенето и дишането

г)    Не участва н жизнените процеси на живите организми

  1. В коя комбинация са посочени свойства, които притежава азотът?

а)    Безцветен газ, малко разтворим във вода, без вкус

б)   Не гори, но поддържа горенето

в)   Участва в процесите дишане и горене

г)    Безцветен газ, в чиято среда сярата изгаря буйно

  1. В коя комбинация са посочени вещетва, които са постоянна съставна част на въздуха?

а)    Кислород, серен диоксид

б)   Кислород, прах

в)   Кислород, азот

г)    Азот, азотен диоксид

  1. В коя комбинация са посочени само променливи съставни части на въздуха?

а)    Озон, азот, азотен диоксид

б)   Серен диоксид, микроорганизми, кислород

в)   Прах, микроорганизми, азотен диоксид

г)    Въглероден диоксид, азот, серен диоксид

  1. В коя комбинация е посочено свойство, което НЕ се отнася за чистия въздух?

а)    Газ, прозрачен е

б)   С мирис на бензинови изпарения

в)   Има маса и приятен мирис

г)    Без цвят, без мирис

  1. Кислорода се доказва с помощта на:

а)    Тлееща клечка, която се разпалва в присъствието на газа

б)   Запалена клечка, която угасва в присъствието на газа

в)   Потъмняване на бистра варна вода

г)    Няма верен отговор

  1. Посочете вярното твърдение.

а)    Свойството на въздуха да додържа горенето се дължи на въглеродния диоксид

б)   Синкавият цвят на въздуха в дебел слой се дължи на азота

в)   Въглеродният диоксид е по – лек от въздуха

г)    Във въздуха се извършва процесът горене – свойство, което се дължи на кислорода

  1. Посочете вярното твърдение.

а)    Увеличаването на количеството на въглеродния диоксид във въздуха е главна причина за увлението парников ефект

б)   Серният диоксид не е основен замърсител на въздуха

в)   Въглеродният диоксид разпалва тлеещо въгленче

г)    Съставните части на въздуха са неразтворими във вода

Отговори: тук

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Публикуване и споделяне

Всички материали публикувани в блога на "Амигос" са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити.
Те могат да бъдат използвани единствено с некомерсиална цел!
Споделянето и публикуването на цели материали или части от тях, в други сайтове и блогове, е позволено единствено при следните условия:
*публикуваната или споделена информация не се използва с комерсиална цел;
*източникът е посочен и е даден линк към оригиналната публикация в блога ни.

%d bloggers like this: