Тест по Човек и природа – 5 клас


Теми: Тела и вещества. Топлина; Чисти вещества и смеси.

1. Разстоянията между молекулите, изграждащи веществата:

а)    Зависят от състоянието на веществата;

б)   Зависят от размерите на молекулите;

в)   Винаги са едни и същи;

г)    Зависят от вида на молекулите.

2. Явлението дифузия се наблюдава при смесване на две вещества, когато:

а)    Бързо ги разбъркаме;

б)   Няма външна намеса;

в)   Наливаме една течност в друга;

г)    Се променя температурата.

3. Определете кои свойства съответстват на питейната вода.

а)    Прозрачна е, без цвят, с лек мирис на развалени яйца, има приятен вкус

б)   Прозрачна е , без цвят, без мирис, има приятен вкус

в)   Мътна, без цвят, със слаб мирис на желязо, има метален вкус

г)    Прозрачна е, без цвят, с лек мирис, има солен вкус

4. Посочете грешното твърдение.

а)    Свойствата на смесите зависят от количествата на веществата, които ги съставят.

б)   Свойствата на смесите не зависят от свойствата на веществата, които ги съставят.

в)   В сместа веществата запазват свойствата си.

г)    Няма вярно твърдение.

5. При кой от процесите се поглъща топлина?

а)    Дифузия

б)   Втечняване

в)   Кипене

г)    Кристализация

6. Кой процес е кипене?

а)    Пара се отделя от повърхността на течността.

б)   Пара се отделя от целия обем на течността.

в)   Веществото, намиращо се в газообразно състояние, преминава в течно.

г)    Веществото, намиращо се в твърдо състояние, преминава в газообразно.

7. Как се променя движението на градивните частици на веществата при охлаждане?

а)    Частиците започват да се движат по – бързо.

б)   Движението на частиците не се променя, ако не се променя състоянието на веществата.

в)   Частиците започват да се движат по – бавно.

г)    Не е посочен верен отговор.

8. На колко грама се равняват 2 кг?

а)    На 20 гр.

б)   На 200 гр.

в)   На 2000 гр.

г)    Не е посочен верен отговор.

9. Кои топлинни процеси водят до образуване на сняг?

а)    Изпарение, втечняване, втвърдяване

б)   Изпарение, втечняване, топене

в)   Топене, изпарение, втечняване

г)    Кипене, кристализация, топене

Отговори: Ключ към тестове

Всички материали публикувани в блога на „Амигос“ са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити. Моля, уважете нашето желание и използвайте предоставените материали единствено с некомерсиална цел!

Advertisements

Comments are closed.

Публикуване и споделяне

Всички материали публикувани в блога на "Амигос" са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити.
Те могат да бъдат използвани единствено с некомерсиална цел!
Споделянето и публикуването на цели материали или части от тях, в други сайтове и блогове, е позволено единствено при следните условия:
*публикуваната или споделена информация не се използва с комерсиална цел;
*източникът е посочен и е даден линк към оригиналната публикация в блога ни.

%d bloggers like this: