Български език – VII клас – ТЕСТ №2


ТЕСТ №2

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – СЕДМИ КЛАС

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТОВЕТЕ И РЕШЕТЕ ЗАДАЧИ 1. – 5. ВКЛ.

І.          Специалистите, които изучават звездите, планетите и другите космически обекти, се наричат астрономи. Думата астрономия произтича от гръцките понятия за звезда и подреждане.

Астрономите изучават Вселената по различни начини.  Едни от тях наблюдават отдалечените небесни тела. Други работят в лаборатории, където проучват парченца от метеорити, скални образци от Луната, проби от космически прах и частици. Като използват резултатите от проучванията, някои астрономи се опитват да създадат модели на изследваните космически обекти.

За да изследват космическите обекти, отдалечени ина милиони и дори на милиарди километри, астрономите използват мощни телескопи, които увеличават образите на наблюдаваните обекти и позволяват да се видят много детайли.

1. Коя е темата на текста?

А) Космическите обекти

Б) Мощните телескопи

В) Астрономите като учени

Г) Произход на думата астрономия

2. Кое от следните твърдения е вярно според текста?

А) Думата астрономия произлиза от латинските понятия за звезда и за подреждане.

Б) Астрономите изучават Вселената, като използват само един определен начин за изследване.

В) Частиците са космически обекти, които е възможно да се изследват чрез телескопи.

Г) Мощните телескопи са надеждни инструменти за изследване на космическите обекти.

3.  Кое от следните твърдения НЕ е вярно според текста?

А) Астрономите се занимават с изследване на небесните тела като  планети, комети, звезди.

Б) Скални образци от Луната могат да се изследват в лабораториите от учени астрономи.

В) Въз основа на резултатите от проучванията астрономите се стремят да създават модели на космическите обекти.

Г) Астрономите нямат възможност да наблюдават обекти, отдалечени на повече от милиарди километри.

4.  Как се осъществява връзката между първия и втория абзац?

А) Чрез синонимна замяна и чрез повторение

Б) Чрез вметнат израз и показателно местоимение

В) Чрез синтактичен паралелизъм

Г) Чрез лично местоимение и съюз

5.  С кой израз може да се замени подчертаният Като използват, така че да не се промени смисълът?

………………………………………………………………………………./запишете с думи/

ІІ.         Водещите страни в Европа подкрепиха решение, което ще се опита да предотврати достъпа на малолетни до видеоигри с неподходящо съдържание, информира Technews.bg.

ЕС взе официално решение да потърси начини да предотврати възможността децата да си купуват видеоигри, в които има насилие. Макар в много страни членки да съществуват правила за родителски надзор и има договорености с разработчици и търговци, комисарят по правосъдието и вътрешните работи в ЕС Франко Фратини смята, че е нужно да се направи повече по въпроса. Отговорните хактори в ЕС се тревожат, че на национално ниво контролът е много слаб. Това доведе до решението да се търсят начини за спиране на продажбите ва видеоигри с неподходящо съдържание за децата в Европа.

Преди да вземат мерки за цяла Европа обаче, ще трябва да се съставят първо планове за решение на проблема на национално ниво. Като част от мерките, които ще последват решението, се очакват кампании за по-подробно запознаване на хората с проблема. ЕС обмисля също така да засили и наказателните мерки и да насърчи прилагането им на практика от полицейските власти. Ще бъдат публикувани онлайн списъци, където родителите могат да проверят кои видеоигри са подходящи за деца.

1.      Коя е темата на текста?

А) Съставяне на национални планове в страните от ЕС да се забрани продажбата на видеоигри с насилие

Б) Забрана в страните на ЕС да се продават видеоигри с насилие, които са опасни за деца

В) Решение на ЕС да се търсят начини за прекратяване на достъпа на деца до видеоигри с насилие

Г) В страните членки на ЕС е позволено да се продават на деца видеоигри с насилие

2.  Кое от следните твърдения е вярно според текста?

А) Комисарят по правосъдието и вътрешните работи в ЕС Франко Фратини не  е  доволен от направеното по въпроса за забраната на детски видеоигри с насилие.

Б) Всички страни членки на ЕС забраниха категорично да се продават детски видеоигри с насилие.

В) В ограничен брой страни членки на ЕС има правила за родителски надзор и за търговия с такива продукти.

Г) Организираните кампании за популяризирането на решението се оказват нерезултатни.

 3.  Кое от следните твърдения НЕ е вярно?

А) Контролът на достъпа до видеоигрите с опасно съдържание е много слаб в отделните страни от ЕС.

Б) Водещите страни членки в ЕС подкрепят решението да се предотврати достъпът на децата до видеоигрите с насилие.

В) Ще бъдат съставени планове за действие на национално равнище, а след това ще бъдат взети мерки за целия ЕС.

Г) Вече са публикувани онлайн списъци на видеоигрите с опасно съдържание за децата.

 4.  Как се осъществява връзката между първия и втория абзац?

А) Чрез използване на лични местоимения

Б) Чрез употреба на вметнати изрази

В) Чрез употреба на контекстови синоними

Г) Чрез използване на показателни местоимения

 5.  В какво глаголно време е подчертаната в текста глаголна форма ще трябва да се съставят?

………………………………………………………………………………../запишете с думи/

ІІІ.        Един от най-популярните древни герои е Орфей, роден някъде в пределите на Тракия. Според създадената в гръцката митология версия той е син на речния бог Еагър и музата на поезията Калиопа.

Великолепен поет и ненадминат певец, Орфей си съперничел дори с бога на музиката и песните Аполон. Невероятният му глас омайвал всички живи същества, а по време на похода на аргонавтите за златното руно заглушил опасната песен на сирените и спасил героите. Орфей често се изобразява с китара или лира, от чиито струни изтръгвал вълшебни звуци, каращи горските животни да вървят подир него, скали и планини да се движат, дивите зверова да лягат в краката му.

Пак от гръцките митове е известна драматичната любов на поета към прекрасната Евридика. Ухапана от отровна змия, красавицата умира в деня на тяхната сватба. За да я спаси, влюбеният музикант с вълшебен глас слиза в подземния свят на бог Хадес и трогва всички с тъжните си песни. Той успява да убеди всевластния господар на душите да му върне любимата, но на връщане не спазва условието да не я поглежда до дневната светлина, заради което я загубва завинаги.

1.      Коя е темата на текста?

А) Любовта на Орфей е Евридика

Б) Орфей в гръцката митология

В) Древните изображения на Орфей

Г) Орфей в похода на аргонавтите

2.  Кое от следните твърдения е вярно според текста?

А) Орфей си съперничел с бога на музиката и песните Дионисий.

Б) Според гръцката митология Орфей е брат на музата Калиопа.

В) Орфей е изобразяван с арфа, от която изтръгвал чудни звуци.

Г) Орфей успява да убеди бог Хадес да му върне любимата.

3.  Кой от следните изрази НЕ е контекстов синоним на Орфей?

А) Всевластният господар на душите

Б) Влюбеният музикант с вълшебен глас

В) Великолепен поет и ненадминат певец

Г) Един от най-популярните древни герои

 4. За какво текстът НЕ дава информация?

А)За родното място на Орфей

Б) За това как Орфей спасява аргонавтите

В) За трагичната смърт на Орфей

Г) За драматичната любов на Орфей

 5. Каква част на изречението  Ухапана от отровна змия, красавицата умира в деня на тяхната сватба  е подчертаният израз?

А) Обособено обстоятелствено пояснение

Б) Несъгласувано определение

В) Вметнат израз

Г) Обособено определение

Отговори: Ключ към тестове

Всички материали публикувани в блога на „Амигос“ са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити. Моля, уважете нашето желание и използвайте предоставените материали единствено с некомерсиална цел!

Advertisements

Comments are closed.

Публикуване и споделяне

Всички материали публикувани в блога на "Амигос" са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити.
Те могат да бъдат използвани единствено с некомерсиална цел!
Споделянето и публикуването на цели материали или части от тях, в други сайтове и блогове, е позволено единствено при следните условия:
*публикуваната или споделена информация не се използва с комерсиална цел;
*източникът е посочен и е даден линк към оригиналната публикация в блога ни.

%d bloggers like this: